Политика конфиденциальности

Zasady polityki prywatności strony internetowej Skrawmet Grzegorz Karwowski, które są określone poniżej dotyczą tylko strony internetowej www.skrawmet.com.

Korzystając ze strony www.skrawmet.com akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej.

Firma Skrawmet Grzegorz Karwowski zarządzająca stroną www.skrawmet.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z Skrawmet Grzegorz Karwowski poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez Skrawmet Grzegorz Karwowski do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona internetowa Skrawmet Grzegorz Karwowski zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.

Strona internetowa Skrawmet Grzegorz Karwowski zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres info@skrawmet.com

Strona internetowa Skrawmet Grzegorz Karwowski stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę. Pliki cookie umożliwiają ponadto rozpoznanie Państwa przeglądarki przez nasze systemy, wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszania itp. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Наши изделия

Подвески, крючки

подвеки на выставочные стеллажи, экспозиционные стойки и решетки

Корзины и перегородки

свободностоящие, смонтированные на стеллажах или на решетках корзины

Рекламные стойки и стеллажи

стоек и стеллажей для экспозиции товаров

Решетки и сетки из проволоки

сетки из проволоки максимальных размеров 98x200см

Другие изделия из проволоки

подпорки для цветов и овощей, подсвечники итп

Услуги

Пульверизационное окрашивание

окрашивание в любой цвет из палитры RAL

Сварочные услуги

сварочные услуги в области сварки методом: MIG, MAG и TIG

Гибка проволоки

Гибка проволоки осуществляется на контролируемых ЧПУ станков.